درمانگاه ها و داروخانه های فاز3 شهر اندیشه درمانگاه  درمانگاه شبانه روزي انديشه فاز3 بلوارآزادی جنب مسجد امام علی تلفن:65551150 درمانگاه بهار فاز 3 خیابان استاد مرتضی مطهری چهار راه ساسان جنب مجتمع تجاري صدف تلفن:65558180 آزمایشگاه بهار فاز 3خیابان استاد مطهری چهار راه ساسان جنب مجتمع تجاری صدف آزمایشگاه آریا فاز3 بلوار آزادی جنب درمانگاه شبانه روزی فاز 3 اندیشه داروخانه داروخانه شبانه روزي دكتر طالبيان فاز3 بلوار آزادی جنب درمانگاه فاز 3 اندیشه تلفن:65551147 داروخانه شریف فاز 3 خیابان استاد مطهری جنب درمانگاه بهار بن بست بهار اندیشه داروخانه دکتر ابراهیم بقایی فاز 3 بلوار آزادی تقاطع خيابان قائم تلفن:65569585 داروخانه دکتر اسدی فاز3، خيابان وليعصر ، جنب بازار نگين سایر مرکز بهداشت و درمان امام خمینی شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی پشت بازار بزرگ مرکز توانبخشی رضوان شهر اندیشه فاز 3 خیابان چمران جنوبی جنب مسجد امام حسن مرکز مشاوره مامایی ندای مادر فاز 3 خیابان استاد مرتضی مطهری نبش بن بست همای شرقی تلفن:65562279
بانک ها و خودپردازهای فاز 3 شهر اندیشه بانک
بانک تجارت شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان گلستان خیابان ولیعصر نبش بازار بوستان بانک صادرات شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی جنب مسجد امام علی بانک مسکن شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی جنب پمپ بنزین بانک رفاه کارگران شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی بازار بزرگ
عابربانک عابر بانک شهر ، شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان فردوسی شرقی جنب مجموعه ورزشی فرهنگ عابر بانک شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان شهرداری شرقی عابر بانک شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان شهرداری غربی عابر بانک شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی بازار نگارستان عابر بانک شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی بازار بزرگ عابر بانک شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی بازار میلاد
مدارس فاز 3 شهر اندیشه پسران راهنمایی غیرانتفاعی دانش(پسرانه)اندیشه فاز 3 جنب شهرداری اندیشه تلفن:65557006 ابتدایی صالحان 1(پسرانه)اندیشه فاز3 محله ی 23 پشت بازار بوستان تلفن:65552070 ابتدایی صالحان 2(پسرانه) شهر اندیشه فاز 3 پشت بازار صدف تلفن:65550896 ابتدایی اقبال(پسرانه)اندیشه فاز 3 بعد از استخر مشهدی محله ی 7 تلفن:65550788 ابتدایی انصارالحسین(پسرانه) شهر اندیشه فاز 3 پشت بازار صدف تلفن:65565455 دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه حافظ(پسرانه) شهر اندیشه فاز 3 محله 39 راهنمایی استقلال 1 (پسرانه) شهر اندیشه فاز 3پشت بازار بزرگ تلفن:65553010 ابتدایی ابن سینا(پسرانه) شهر اندیشه فاز 3 پشت بازار نگین محله 20 تلفن:65550089 ابتدایی غیر انتفاعی بهار(پسرانه) شهر اندیشه فاز 3 پشت بازار نگین تلفن:65555055 رازی اندیشه فاز 3 محله 29 دختران ابتدایی صابران1 (دخترانه)اندیشه فاز3 محله ی 23 پشت بازار بوستان تلفن:65552068 ابتدایی صابران 2 (دخترانه)اندیشه فاز3 محله ی 11 تقاطع فردوسی تلفن:65554130 ابتدایی هانیه (دخترانه)اندیشه فاز 3 بعد از استخر مشهدی محله ی 7 تلفن:65563040 ابتدایی ستایش(دخترانه) شهر اندیشه فاز 3 پشت بازار نگین محله 20 تلفن:65550090 ابتدایی انصارالمهدی(دخترانه)اندیشه فاز3 محله ی 11 تقاطع فردوسی تلفن:65562010 مدرسه/مجتمع اموزشی پروین اعتصامی(کارو دانش)(دخترانه) شهر اندیشه فاز 3 محله 29 راهنمایی آیین تربیت (دخترانه) شهر اندیشه فاز 3 چهار راه میلاد تلفن:65551694 راهنمایی عطیه (دخترانه) شهر اندیشه فاز 3 چهار راه میلاد تلفن:65550894 راهنمایی اخلاص (دخترانه) شهر اندیشه فاز3 تلفن:65561214 دبیرستان شرکت عمران شهر اندیشه (دخترانه)اندیشه 3 محله 29 دبیرستان دین و دانش سابق شهر اندیشه فاز 3 محله 21 مهد کودک
ادارات دولتی فاز3 شهر اندیشه شركت آب منطقه اي شهر انديشه بلوار آزادي تقاطع خيابان قائم شركت عمران آب انديشه تلفن:65551414 خدمات شهري شهر اندیشه فاز 3 خيابان فردوسي شرقي خيابان سعدي ، انتهاي بن بست گوهر تلفن:8-65562500 اداره برق شهر اندیشه فاز 3 خیابان چمران جنوبی جنب مسجد امام حسن مجتبی تلفن:65554170 مخابرات شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان شهرداری غربی تلفن:65555555 سازمان آتش نشانی شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان شهرداری غربی تلفن:65552630  شركت برق منطقه اي شهر انديشه فاز 3 بلوار آزادي تلفن:65554170 شورای حل اختلاف شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی ساختمان مسجد امام علی دفتر پیشخوان دولت فاز شهر اندیشه 3 بلوار آزادی خیابان فردوسی غربی اداره مهاجرت شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان گلستان روبروی استخر آب های طلایی مجتمع ولیعصر سازمان پارکها شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی بالاتر از خ فردوسی شهرداری اندیشه فاز 3 بلوار آزادی تقاطع خيابان شهرداری شرقی اداره پست شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی خیابان شهرداری غربی اداره پست شهر اندیشه فاز 3 خیابان شهرداری غربی کلانتری شهر اندیشه فاز 3 ابتدای بلوار آزادی شورای شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی روبروی کلانتری 16 عمران شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی روبروی مخابرات فاز 3 سازمان اتوبوسرانی شهر اندیشه فاز 3 بلوار آزادی بالاتر از خ فردوسی
مراکز عمومی فاز 3 شهر اندیشه خانه ملت دفتر ارتباط مردمی شهر اندیشه ورودی فاز 3 روبروی پارک جنگلی جنب میدان آزادی معاونت فرهنگی ، اجتماعی فاز 3 بلوار آزادی خیابان قائم جنب مسجد امام علی کتابخانه امام علی فاز 3 بلوار آزادی خیابان قائم جنب مسجد امام علی امور مشترکین فاز 3 بلوار آزادی خیابان فردوسی غربی

فازسه شهر اندیشه, فاز 3 شهر اندیشه, فازسه شهر جدید اندیشه, ادارات دولتی در فاز 3 شهر اندیشه, مدارس فاز 3 شهر اندیشه, مدارس پسرانه فاز 3 شهر اندیشه,  مدارس دخترانه فاز 3 شهر اندیشه, مهدکودک های فاز 3 شهر اندیشه,شهرداری فاز3 شهر اندیشه, پارک های فاز 3 شهر اندیشه, شهر جدید اندیشه فاز3 , اطلاعات فاز 3 شهر جدید اندیشه, درمانگاه های فاز 3  شهر اندیشه, داروخانه های فاز 3 شهر اندیشه, مراکز درمانی فاز 3 شهر جدید اندیشه, بانک های فاز 3 شهر اندیشه, خودپردازهای فاز 3 شهر اندیشه, عابر بانک های فاز 3 شهر اندیشه

مراکز خرید شهر جدید اندیشه اطلاعات عمومی شهر جدید اندیشه
فاز 1 شهر اندیشه فاز 1 شهر اندیشه
فاز 2 شهر اندیشه فاز 2 شهر اندیشه
فاز 3 شهر اندیشه فاز 3 شهر اندیشه
فاز 4 شهر اندیشه فاز 4 شهر اندیشه
فاز 5 شهر اندیشه فاز 5 شهر اندیشه
فاز 6 شهر اندیشه فاز 6 شهر اندیشه
شهرک صدف شهرک صدف

SOHAid

2017 © حقوق تمامی مطالب، تصاویر و طرح قالب برای سایت andisheh محفوظ است.